Verktygsspecialisten
Brett sortiment
Snabba leveranser
Följ Blys på Facebook!   

Integritetspolicy/personuppgiftspolicy hos Blys VIP

Personuppgiftsansvarig

Blys VIP AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas kring dig i samband med köp, offertförfrågan eller andra sammanhang då du är i kontakt med oss.

Kontaktuppgifter
Adress:
Bly’s VIP AB
Traversgatan 15
531 40 LIDKÖPING

Tel: 0510-229 21
Fax: 0510-225 39
E-post: info@blys.se

Organisationsnummer: 556791-5276


Tillämpningsområde för denna personpolicy
Denna policy gäller för användare som ingår avtal eller samtycke med oss via någon av våra kanaler. Order via vår webbshop, mail, telefon eller fysisk kontakt i butik eller på mässa.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som kund som en fysisk nu levande person. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund dvs ett berättigat intresse. 

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

Namn Adress Telefonnummer
Titel/befattning Organisationsnummer
/Personnummer
Bankinformation
IP-adress E-postadress

Vi lagrar inte känsliga personuppgifter så som politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, ras, etniskt ursprung, sexuell läggning.


Data som Blys VIP samlar in och hur den används
Blys VIP agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall. Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Blys VIP ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund. 
Blys VIP agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida. 

Säkerhet
Blys VIP gör allt för att skydda dina personuppgifter genom en olika tekniska lösningar. 

Personuppgiftsbiträden till Blys VIP
Blys VIP förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga biträden och att dessa följer GDPR.

Cookies
Läs mer om våra cookies (kakor) och varför de finns här.

Personuppgifter inom direkt marknadsföring
Blys VIP använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som är kund eller prenumerant hos oss. 

Överföring av information
Blys VIP och dess biträden sparar informationen inom EU och ESS. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter
Privatpersoner har rätt att få information om vilka personuppgifter Blys VIP behandlar om dem. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Registerutdraget kommer sedan att skickas till folkbokförd adress. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade för och där det inte finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas. Kontakta vår kundservice för fler instruktioner hur Blys VIP hjälper dig med dessa rättigheter på info@blys.se